Hei alle foresatte ved Fagerli skole

Informasjon om skoleåpning 1. - 4. trinn.

Egen info ang. SFO kommer fra SFO-leder.

Vi gleder oss til å ta i mot elever på 1.-4. trinn mandag 27.04 kl. 08.30. Sammen skal vi få til dette tryggest mulig på Fagerli skole.
Skoledagene pr. nå blir som følger:

  • Mandag: 08.30-13.30
  • Tirsdag: 08.30-12.30
  • Onsdag: 08.30-13.30
  • Torsdag: 08.30-13.30
  • Fredag:
    1. og 2. trinn: 08.30- 12.30
    3. og 4. trinn: 08.30-13.30

Vi har delt alle elever inn i mindre grupper (ca. antallet fra veileder er 15). Gruppene er faste over hele uken. Gruppene har faste voksne. Gruppeleder vil sende ut en vismamelding om hvor ditt barn skal møte opp. Det er viktig, grunnet smittevernreglene, at alle barn, som ikke er på sfo, møter presis 08.30. Da har vi bemanning som vil møte barna ulike steder ute. Kommer barna til ulike tidspunkt har vi ikke kontroll slik vi har 08.30.

Vi etterlever smitteverntiltakene fra veilederen etter beste evne, der håndvaskrutiner og avstand er to av de viktigste tiltakene.

Alle dører i bygget vil til en hver tid være låst. Gruppeleder har kontroll på inn- og utgang gjennom hele dagen.

Ingen foresatte slipper inn i bygget, men kan levere sitt barn til oppmøtestedet de får av sin gruppeleder.

Alt fravær meldes etter vanlig rutine i visma til kontaktlærer.

Er det spørsmål ta kontakt med kontaktlærer eller teamleder. Vurderinger i forhold til hjemmeundervisning eller fjernundervisning tas i samråd med rektor.

Hilsen
Anette Eskedal Tveit
Konstituert rektor

Til toppen