Informasjon om ytterligere åpning av Fagerli skole.

Vi ønsker 5.-6.trinn tilbake til skolen onsdag 13. mai, kl. 09.00

Vi ønsket 7. trinnet tilbake på skolen mandag og ønsker 5. og 6. trinn tilbake onsdag 13. mai. kl. 09.00.

Mer konkret informasjon blir sent ut fra trinnene i visma.

Grunnen til at mellomtrinnet starter 30 minutter etter de andre, er for at vi ønsker å etablere faste, klare rutiner for oppmøtested og inngang.

1.-4. trinn har til nå mestret dette flott, og vi er sikre på at vi klarer det like bra når hele skolen blir samlet igjen.

På Fagerli skole følger vi smittevernreglene etter den oppdaterte utgaven som kom 07.05.20.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Den oppdaterte versjonen legger opp til at skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter. Men det skal alltid være minst 1 meters avtand både ute og inne.

For elever og ansatte er det viktig:

  1. Alle som kommer til skolen må være friske
  2. God håndhygiene, såpe og vann er best.
  3. Hold avstand

Vi regulerer friminutt, tider for friminutt og områder for ulike klasser/kohorter.

Skolen fører fravær som vanlig. Dersom noen holder barna hjemme pga smittefare må legeerklæring leveres til rektor. Holdes barnet hjemme uten legeerklæring overtar foreldrene opplæringsplikten. Dette må skriftliggjøres til rektor.

Mvh

Anette Eskedal Tveit

Konstituert rektor

Til toppen