Nasjonale prøver 5. trinn

Det gjennomføres nasjonale prøver på 5. trinn i norsk, matte og engelsk denne høsten.

Gjennomføring:

Periode: 31.08-25.09 (uke 36 -39)

Elevene får inntil 90 min til å bruke på prøvene i lesing og regning, mens på engelsken kan elevene bruke 60 min.

Hva er nasjonale prøver?

Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Hvordan skal nasjonale prøver brukes?

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpassa opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultantene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærer  og skoleeier trenger for å utvikle skolen videre. 

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av elevens ferdigheter og kompetanse.  Resultatene må derfor alltid sees i sammenheng med annen relevant informasjon  en har om kommunen, skolen og eleven.                                                       

  Mer info : udir.no

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/administrere-nasjonale-prover2/#datoer-eksempeloppgaver-og-annen-forberedelse

Til toppen