Viktig info angående skoleveien til Fagerli skole

Det er viktig at foreldre og lærere snakker med barn og elever om forsiktighet i nærheten av anleggsmaskiner og anleggsområdet.

For å unngå uhell og skader ber vi om at alle myke trafikanter benytter gangveier (markert med rødt).

Hvis man må bevege seg inne på arbeidsområdet er det veldig viktig å holde størst mulig avstand fra anleggsmaskiner og ALDRI gå bak en maskin.

Screenshot 2020 04 28 At 17.36.51
Til toppen