Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anett Haavaldsen ansatt, SFO-leder
Béatrice Aall Borgen-Dons nestleder, foresatt
Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk repres.
Jeanett Thorkildsen ansatt, lærer
Knut Herholdt Leinæs foresatt
Lene Merete Foldvik foresatt
Liv Jane Gidløv Søsveen Leder, foresatt
Pia Lie Haugum vara lærere (Janne R.D har permisjon)
Trine Bålsrød Vik rektor
Til toppen