Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anett Haavaldsen Sfo-leder
Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk repres.
Heidi Elaine Follett Fau
Ina Helen Ludvigsen Fau
Marthe Kathrine Høst Jensen Fau
Marthine Sletten Veberg Ped.pers.
Ragnhild Elisabeth Eliassen Mailand Fau
Trine Bålsrød Vik
Trygve Storrønningen SU-leder
Yvonne Fischer Ped.pers.
Til toppen