Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anett Haavaldsen ansatt, SFO-leder
Arne Fredrik Steimler Politisk repr. vara FRP
Håkon Fagerhaug-Hansen elev 7B
Inger-Marie Palmgren foresatt
Janne Rosenkilde Dahl ansatt, lærer
Jeanett Thorkildsen ansatt, lærer
Jon Røsholt Politisk repr. AP
Knut Herholdt Leinæs foresatt
Liv Jane Gidløv Søsveen nestleder, foresatt
Maria Elisabeth Jacobsen elev 7C
Peder Hybbestad Lindberg leder, foresatt
Trine Bålsrød Vik rektor
Til toppen