Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anett Haavaldsen Arbeidsleder/formann
Anette Eskedal Tveit Teamleder
Frida Nøstrud
Hanne Marte Kleven Bjordammen Ansatt
Heidi Elaine Follett Ansatt
Ina Helen Ludvigsen
Marthe Kathrine Høst Jensen
Marthine Sletten Veberg Adjunkt
Ragnhild Elisabeth Eliassen Mailand
Sindre Alexander Klæbo Schumacher
Trygve Storrønningen
Til toppen