Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk repres.
Lene Merete Foldvik Fau
Liv Jane Gidløv Søsveen Su-leder
Marthine Sletten Veberg Ped.pers.
Tonje Harriet Drevland Fau
Trine Bålsrød Vik rektor
Yvonne Fischer Ped.pers.
Til toppen