Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anett Haavaldsen ansatt, SFO-leder
Béatrice Aall Borgen-Dons nestleder, foresatt
Elmedina Abduramani Elev 7a, leder Elevrådet
Follett Heidi Elaine Politisk repr. vara
Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk repres.
Janne Rosenkilde Dahl ansatt lærer
Jeanett Thorkildsen ansatt, lærer
Knut Herholdt Leinæs foresatt
Lene Merete Foldvik foresatt
Linnea Marie Solheim Heum 7d, nestleder Elevrådet
Liv Jane Gidløv Søsveen Leder, foresatt
Trine Bålsrød Vik rektor
Til toppen