Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anett Haavaldsen SFO-leder
Béatrice Aall Borgen-Dons nestleder, foresatt
Bjørg Eva Jensen Repr. politisk
Else Marie Tangen Smith andre ansatte
Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk valgt
Jeanett Thorkildsen Ansatt lærer
Knut Herholdt Leinæs foresatt
Lene Merete Foldvik foresatt
Liv Jane Gidløv Søsveen leder, foresatt
Pia Lie Haugum Vara lærer (Janne R. Dahl permisjon)
Trine Bålsrød Vik rektor
Til toppen