Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anett Haavaldsen SFO-leder
Arne Fredrik Steimler Politisk repr. vara FRP
Else Marie Tangen Smith andre ansatte, skolesekretær
Håkon Fagerhaug-Hansen elev 7B
Inger-Marie Palmgren foresatt
Janne Rosenkilde Dahl ansatt lærer
Jeanett Thorkildsen ansatt lærer
Jon Røsholt Politisk repr. AP
Knut Herholdt Leinæs foresatt
Liv Jane Gidløv Søsveen nestleder, foresatt
Maria Elisabeth Jacobsen elev 7C
Peder Hybbestad Lindberg leder, foresatt
Trine Bålsrød Vik rektor
Til toppen