Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anett Haavaldsen SFO-leder
Else Marie Tangen Smith SU, andre ansatte
Hanne Marte Kleven Bjordammen Politisk valgt
Knut Herholdt Leinæs SU, foresatt
Lene Merete Foldvik SU, foresatt
Liv Jane Gidløv Søsveen SU leder, foresatt
Marthine Sletten Veberg Ped.pers.
Trine Bålsrød Vik rektor
Yvonne Fischer Ped.pers
Til toppen