Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Aniken Evensen 1C, vara
Anne Cathrine Hovland 4A
Are Melhus 1D, vara
Birgit-Marie Haugen 2C
Bjørn Arne Olsen 5A, vara
Caroline Jevard 2A, vara
Elisabeth Saglie Nilsen 2D, vara
Ellen Brudal Gulbrandsen 5C
Erik Jensen Nordby 6B
Evgeniya Murygina 3C, vara
Hege Andersen 4C
Hege Jakobsen 5C, vara
Heidi Thoresen 3B, vara
Helene Hotvedt Ude 5B
Ida Marie Holt 4D
Ina Helen Ludvigsen 1C
Ingrid Øgar 2B, vara
Jeanett Lea 2A
Jon Raymond Marconini Støtvig Bryntesen 2C
Jørgen Elseth 1A, vara
Kristian Fossum 5A
Lene Merete Foldvik 2B
Linda Omtvedt 3A, vara
Loni Bjerkholt- Pedersen 1B, vara
Mariann Karlsen 5B, vara
Mari-Ann Moen Ottren 3B
Marita Hole Andersen 2D
Marita Nedrebø 4B
Marius Gustavsen 1B
Marte Ringdal Andreassen 6D
Marthe Kathrine Høst Jensen 3C
May Hilde Larsen 7A
May Kristin Grini 4B
May-Linda Utklev 5D, vara
Merethe Corneliussen 5D
Nina Rambo Tandberg 3A
Per Arne Holt 3D, vara
Petter Evensen 1A
Ragnhild Elisabeth Eliassen Mailand 4C
Simen Hundvin Eliassen 6A
Torunn Nøstrud 7A
Tove Haakestad 4A
Trude Lie Larsen 3D
Trygve Storrønningen Leder, 5C
Yvonne Steinmo Reinfjell 1D
Til toppen